Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời ở Việt Nam

Ngày 6/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó, dự án điện mặt trời nối lưới đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một […]

Ngày 6/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
Theo đó, dự án điện mặt trời nối lưới đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án (hoặc một phần dự án đó) được áp dụng Biểu giá mua điện mới.

Cụ thể mức giá mua theo từng loại dự án:
– Dự án điện mặt trời nổi mức giá mua : 1.783 đồng/kWh (7,69 cent)
– Dự án điện mặt trời mặt đất mức giá mua: 1.644 đồng/kWh (7,09 cent)
– Dự án điện mặt trời mái nhà mức giá mua: 1.943 đồng/kWh (8,38 cent) với điện mặt trời trên mái nhà.

Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà, điểm mới trong quyết định là trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc đơn vị được ủy quyền, giá mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Văn bản chi tiết: Quyết định 13/2020/QĐ-TTg PDF (Bản có dấu đỏ)