Hệ thống tại cây xăng Thanh Trà (Anh Trường), xã Phan – Dương Minh Châu – Tây Ninh (SĐT: 0947577577)

Du An He Thong Tai Cay Xang Thanh Tra Tay Ninh 546kwp
Du An He Thong Tai Cay Xang Thanh Tra Tay Ninh 546kwp 2