Hệ thống nhà riêng Chị Huế Nhung, Khu phố 2 – Thị trấn Dương Minh Châu – Tây Ninh (0862500277)

Du An He Thong Nha Rieng Chi Nhung Tay Ninh 54kwp
Du An He Thong Nha Rieng Chi Nhung Tay Ninh 54kwp 2