Hệ thống nhà riêng Anh Lê Vũ Việt, Khu phố 1 – Thị trấn Dương Minh Châu – Tây Ninh (SĐT: 0986556311)

Du An He Thong Nha Rieng Anh Viet Tay Ninh 540kwp
Du An He Thong Nha Rieng Anh Viet Tay Ninh 540kwp 2